ARKADIUSZ SZYMAŃSKI

psychoterapia Warszawa/Radom

www.arkadiusz-szymanski.pl

tel. 604 758 397

kontakt@arkadiusz-szymanski.pl

 

 

Każda sesja trwa 50 minut, podczas których Państwo wraz ze mną określacie cel i razem dążymy do jego realizacji. Wybór tematu poszczególnych sesji zazwyczaj leży po stronie Pacjenta - przecież to Państwo najlepiej wiecie, co w danym momencie stanowi dla Was szczególna trudność.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna z założenia jest terapią krótkoterminową, co oznacza, że ilość sesji potrzebnych na rozwiązanie problemu pacjenta nie powinna przekraczać 20, a zazwyczaj zamyka się w około 12-tu, cotygodniowych spotkaniach. Jednak czas trwania zależy od złożoności problemu, zaangażowania i Państwa potrzeb.

 

Jeżeli macie Państwo wątpliwości, czy proponowana przeze mnie forma terapii będzie skuteczna w Państwa lub bliskich przypadku, proszę o kontakt. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest najlepiej udokumentowaną klinicznie terapią a skuteczność technik CBT udowodniono w wielu badaniach naukowych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna ma na celu zmianę sposobu myślenia (sfera poznawcza) i zachowania (sfera behawioralna). To z kolei wpływa na sferę emocjonalną. W prostych słowach: to co myślimy, wpływa na to co robimy, a to z kolei wywołuje u nas pewne emocje. Musimy pracować na wszystkich tych poziomach. Terapeuta pomaga nauczyć się nowych, przystosowawczych sposobów radzenia sobie i funkcjonowania, które będą bardziej skuteczne niż dotychczasowe.

Terapeuta w tym nurcie wyjaśnia, proponuje, doradza, wspiera, wyznacza zadania i aktywnie współpracuje z pacjentem. Relacja polega na obopólnym zaufaniu i chęci zrealizowania CELU. Celu pacjenta.

W gabinecie najważniejszy jest pacjent. Tutaj nie usłyszysz, ze problem jest nieistotny, głupi, miałki. Jako terapeuta staram się nie oceniać, nie stygmatyzować i przede wszystkim nie dawać tzw. "złotych rad", które w teorii może są i łatwe do zastosowania (nie bój się, wyjdź do ludzi, zmotywuj się), za to w praktyce niezwykle trudne do wprowadzenia bez pomocy z zewnątrz.

W pracy stosuję zasady psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy). Polega ona głównie na wykorzystaniu prostego narzędzia, jakim jest rozmowa. Rozmowa szczególnego rodzaju, prowadząca do zrozumienia przez pacjenta swoich obaw, przeżyć, potrzeb. Wszystkiego, co może Państwu pomóc w zobaczeniu trudności stojących na drodze rozwijania nowych, skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami.

Podczas terapii określamy CEL, który pacjent chce zrealizować, dzięki czemu to właśnie Państwo sprawujecie kontrolę nad jej przebiegiem i szybkością postępów.

Terapia poznawczo-behawioralna

arkadiusz-szymanski.pl